Homeopatia šetrí náklady

Od roku 1999 do 2005 bolo do základného zdravotného poistenia vo Švajčiarsku zaradených päť alternatívnych a komplementárnych metód (CAM) vrátane homeopatie. Jedným z cieľov bolo porovnať celkové finančné náklady pri použití CAM a konvenčných metód. Na toto porovnanie sa zamierava štúdia [1] zo Švajčiarska zverejnená v roku 2011. Záverom štúdie je, že homeopatia má celkové náklady nižšie o 15.4% ako konvenčná medicína.

štúdia