Homeopatia (nielen) na doma v Pohľadoch

Homeopatia (nielen) na doma v PohľadochV Pohľadoch, v časopise Slovákov v Rakúsku, vyšla dvojstránka o našej prednáške o homeopatii na doma vo Viedni spolu s rozhovorom...

 

 

Vo štvrtok 23. januára 2014 zorganizoval Rakúsko-slovenský kultúrny spolok prednášku, na ktorej sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o tom, ako môžeme pomôcť sami sebe, svojim deťom a rodine pri rôznych úrazoch, poraneniach a iných akútnych zdravotných ťažkos tiach v našich domácnostiach. Prednášajúcim bol Bc. Martin Piovarči, SAKHom.,ktorý toto liečebné umenie študoval na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie v Bratislave. Homeopatia je jeho srdcovou zále žitosťou, zaoberá sa ňou už od roku 2003. O tom, že jeho cieľom je po máhať ľuďom pri ich trápeniach a chorobách, kde tradičná medicína má len obmedzené alebo dokonca žiadne prostriedky, nás presvedčil nielen počas svojej prednášky, ale vyplýva to aj z nášho rozhovoru, ktorý sme s ním urobili po skončení podujatia v našom spolku.

Celú dvojstránku si môžete stiahnuť tu.