Homeopatia šetrí náklady

Od roku 1999 do 2005 bolo do základného zdravotného poistenia vo Švajčiarsku zaradených päť alternatívnych a komplementárnych metód (CAM) vrátane homeopatie. Jedným z cieľov bolo porovnať celkové finančné náklady pri použití CAM a konvenčných metód. Na toto porovnanie sa zamierava štúdia [1] zo Švajčiarska zverejnená v roku 2011. Záverom štúdie je, že homeopatia má celkové náklady nižšie o 15.4% ako konvenčná medicína.

štúdia

Austrálska vláda bude objasňovať nepravdivé vyjadrenia o homeopatii

austrálska vládaAustrálska vláda bude objasňovať niektoré nepravdivé vyjadrenia skeptickej komunity o homeopatii.

tlačová správa

Nositeľ nobelovej ceny bude prednášať o homeopatii

Dr. Luc MontagnierDr. Luc Montagnier, nositeľ nobelovej ceny 2008 z medicíny, ktorú dostal za objavenie vírusu HIV, bude prezentovať svoje prelomové vedecké výsledky z oblasti komplementárnej a alternatívnej medicíny a hovoriť o ich budúcom využití v medicíne na americkej homeopatickej konferencii vo Virdžínii.

 

tlačová správa

Antidepresíva len placebom?

Harvardský vedec tvrdí, že medikamenty používané na liečbu depresie účinkujú len vďaka psychologickému efektu zvanému placebo efekt.