Homeopatia

Homeopatia je účinný a vedecký systém liečenia, ktorý aktivizuje prirodzené samoliečiteľské schopnosti tela i mysle. Všetky symptómy ochorenia sú vyjadením disharmónie celého človeka a netreba liečiť ochorenie, ale je to pacient, ktorý potrebuje liečbu.

Cieľom homeopatie je jemné a trvalé nastolenie zdravia.

Dr. Samuel HahnemannSamuel Hahnemann, pred viac ako 200 rokmi, odhalil odlišný prístup v liečbe chorých, ktorý nazval homeopatia (z gréckych slov znamenajúcich “podobné utrpenie”). Tak ako Hippokrates pred viac ako dvomi tisíckami rokov, aj Hahnemann zistil, že existujú dva spôsoby liečenia chorých – liečba na základe potlačenia pomocou protikladov a liečba na základe podobnosti. Homeopatia lieči na základe podobnosti.

Napríklad alergie. Liečba na základe protikladov v klasickej medicíne poskytne liek na dočasné zastavenie sekrétu z nosa a očí a potlačí kýchanie. Aplikujú sa pravidelné dávky liekov, ktoré majú niekedy nežiadúce účinky alebo spôsobujú závislosť.

Pri liečbe na základe podobnosti, alebo homeopatickej liečbe, podávame pacientovi homeopatický liek, ktorý lieči človeka s takými symptómami, aké látka, z ktorej je liek vyrobený, vyvoláva. Inak povedané, ak cibuľa spôsobuje slzenie očí, homeopatický liek vyrobený z cibule takéto chorobné prejavy u pacienta lieči.

Odporúča sa vždy liečba pod dohľadom profesionálneho homeopata. Ten vám vyberie najvhodnejší liek.

Homeopatické lieky určuje homeopat individuálne pre každého pacienta. Nie ako v tradičnej medicíne, kde napr. na chronické bolesti hlavy dostanú viacerí pacienti ten istý liek. V homeopatii je potrebné určiť čo najbližší liek, keďže choroba sa prejavuje u každého rôzne.

Homeopatické lieky nemajú škodlivé vedľajšie účinky ani nevyvolávajú závislosti. Môžu sa užívať spolu s liekmi tradičnej medicíny.

Homeopatia je bezpečná, účinná a holistická metóda s rýchlymi a trvalými výsledkami.