Erika Piovarči, SAKHom.

Erika Piovarči, môj homeopat klasický diplomovaný homeopat
registrovaný homeopat SKH

02/2102 8835
erikapio

Homeopatiou sa zaoberám od roku 2003, som členkou Slovenskej komory homeopatov. Špecializujem sa na liečenie úrazov a akútnych ochorení, liečenie kojencov a detí, podporu a pomoc v tehotenstve, pri pôrode, popôrodnú starostlivosť a pomoc pri komplikáciách s kojením. Učím používať homeopatiu doma, mamičky a všetkých záujemcov o domácu homeopatiu, na kurzoch homeopatie na doma.

Vzdelanie
2015 Homeopatické lieky skupiny cicavcov / Dr. Jonathan Hardy, MA BM FFHom
2015 Systém rastlinnej ríše / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2014 Úzkostné stavy a panika / Dr. Mahesh Gandhi (India)
2014 Sehgalova metóda v homeopatii / Dr. Sehgal (India)
2014 Akútne ochorenia, liečba epidémií, rastlinné čelade / Dr. Franz Swoboda (Rakúsko)
2013 Homeopatická liečba detí / Dr. Yvonne Pernet de Ridder (Holandsko)
2013 Periodický systém rastlín / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2012 Dynamická homeopatia / Louis Klein (Kanada)
2012 Sehgalova metóda / Dr. Sanjay Sehgal & Dr. Yogesh Sehgal (India)
2012 Homeopatia a farby / Dr. Markus Kuntosch (Nemecko)
Slovenská akadémia klasickej homeopatie2011 Kurz akútnej homeopatie / Dr. Kolenová
2010 Systém rastlín / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2009 Homeopatická liečba duševných porúch / Kim Elia (USA)
2008 Minerály v homeopatii / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2007-2015 Diplom SAKHom. / SAKH

Bc. Martin Piovarči, SAKHom.

Martin Piovarči, môj homeopat klasický diplomovaný homeopat
registrovaný homeopat SKH

02/2102 5335
martinpio

Homeopatiu sa študoval na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie a zaoberám sa ňou už od roku 2003. Homeopatia je moja srdcová záležitosť. Je to veda, umenie a vášeň zároveň. Ako homeopat pomáham ľudôm z ich chronických trápení a chorôb tam, kde častokrát tradičná medcína má obmedzené a niekedy žiadne možnosti.

Mojím cieľom a cieľom homeopatickej liečby je nastolenie úplného zdravia bez závislosti na liekoch.

Vzdelanie
2015 Homeopatické lieky skupiny cicavcov / Dr. Jonathan Hardy, MA BM FFHom
2015 Systém rastlinnej ríše / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2014 Úzkostné stavy a panika / Dr. Mahesh Gandhi (India)
2013 Homeopatická liecba detí / Dr. Yvonne Pernet de Ridder (Holandsko)
2013 Sehgalova metódy v homeopatii / Dr. Yogesh Segal (India)
2013 Homeopatia a duševné ochorenia / Dr. Jan Scholten, Michal Yakir, Rajan Sankaran, Farokh Master, Louis Klein, Mahesh Gandhi, Jonathan Hardy
2012 Homeopatia a farby / Dr. Markus Kuntosch (Nemesko)
2012 Dynamická homeopatia / Louis Klein (Kanada)
2011 Miazmy a nozódy / Louis Klein (Kanada)
2010 Imagine homeopathy / Chris Kurz Ph.D. (Rakúsko)
2010 Systém rastlín / Dr. Jan Scholten (holandsko)
2009 Homeopatická liecba duševných porúch / Kim Elia (USA)
2009 Homeopatia / Chris Kurz, Ph.D. (Rakúsko), Dr. Willl Taylor (USA)
Slovenská akadémia klasickej homeopatie2008 Homeopatia / Dr. Will Taylor (USA)
2008 Vakcinácia a homoeprofylaxia / Jim Wollumbin (Austrália)
2008 Minerály v homeopatii / Dr. Jan Scholten (Holandsko)
2007-2011 Diplom SAKHom. / SAKH

Etický kódex

Podporujeme čestnosť a zodpovednosť homeopatickej praxe a riadime sa odbornými štandardmi registrovaných homeopatov vykonávajúcich klasickú homeopatiu.

Slovenská homeopatická asociáciaSme členmi Slovenskej komora homeopatov a vodítkom pre našu prácu klasického homeopata je etický kódex Slovenskej komory homeopatov.

 

 

Európska centrálna rada homeopatovSlovenská komora homeopatov je profesným združením homeopatov na Slovensku a je členom Európskej centrálnej rady homeopatov ECCH, ktorej hlavnou úlohou je starať sa o to, aby pacienti v celej Európe mali prístup ku vysoko kvalitnej homeopatickej liečbe.

etický kódex Slovenskej komory homeopatov pre registrovaných homeopatov

Podkategórie